Audyt podatkowy służy przede wszystkim zbadaniu prawidłowości dokonanych i bieżących rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Audyt podatkowy daje również możliwość zidentyfikowania obszarów ryzyka podatkowego oraz wskazanie zakresu potencjalnej optymalizacji podatkowej.

 

W ramach tej usługi oferujemy:

  • badanie prawidłowości kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych,
  • weryfikację umów, dokumentów pod kątem skutków podatkowych,
  • identyfikację obszarów ryzyka podatkowego,
  • pomoc w ewentualnych korektach rozliczeń podatkowych,
  • określenie możliwych działań mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych,
  • analizę skutków podatkowych przekształceń, łączeń, podziałów przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu audytu sporządzany jest szczegółowy raport, w szczególności ze wskazaniem obszarów ryzyka podatkowego oraz potencjalnych szans na zmniejszenie obciążeń podatkowych za pomocą działań optymalizacyjnych.