Nasza kancelaria reprezentuje klientów w toku postępowań w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub  pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

W postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych sądy administracyjne akceptowały praktykę, w wyniku której na podatnika przerzucano ciężar dowodzenia legalności pochodzenia majątku. Orzecznictwo sądów administracyjnych doprowadziło do tego, że to od podatników oczekiwano nie tylko wyjaśnienia źródeł pokrycia wydatków – tak, aby możliwa była ich weryfikacja – ale również przedstawienia na tą weryfikację dowodów.

O dolegliwości takiego postępowania mogli się przekonać również podatnicy, którzy swoje wydatki pokrywali z pożyczek i darowizn, nieopodatkowanych podatkami majątkowymi.

 

W oparciu o nasze doświadczenie zawodowe oferujemy:

  • wsparcie w toczących się postępowaniach podatkowych ze źródeł nieujawnionych zarówno na etapie postępowania przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi,
  • pomoc w odzyskaniu podatku od dochodów nieujawnionych w oparciu o najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego,
  • przygotowanie wniosków o wznowienie postępowania, pism procesowych, odwołań od decyzji oraz skarg.