Nasza kancelaria pomaga klientom w zarządzaniu jednym z bardziej istotnych kosztów w działalności przedsiębiorstwa - podatkiem. Doradzamy przedsiębiorcom w każdym aspekcie prawa podatkowego, od planowania działań gospodarczych, poprzez politykę zarządzania podatkami, rozwiązywania sporów z organami podatkowymi, aż do obrony praw i interesów klientów przed sądami administracyjnymi. Naszym celem jest znalezienie praktycznych rozwiązań dla złożonych problemów podatkowych i pomoc w zwiększaniu efektywności podatkowej, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka podatkowego.

Nasze usługi mają charakter zarówno zapobiegawczy, jak  i naprawczy. Pomagamy naszym klientom uniknąć pułapek podatkowych. Wspieramy ich również w obronie ich praw podatnika. Kancelaria świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego we wszystkich podatkach (VAT, CIT, PIT, PCC oraz pozostałe). Zapewniamy wysoki poziom naszych opinii i porad przy jednoczesnej dbałości o szczegóły.

 

Usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego obejmują m.in.:

  • sporządzanie kompleksowych opinii i wyjaśnień podatkowych dotyczących obowiązujących przepisów prawa, ich interpretacji oraz konsekwencji podatkowo-prawnych związanych z określonymi zdarzeniami gospodarczymi,
  • przedstawianie zwięzłych porad ustnych lub pisemnych związanych z konsekwencjami podatkowymi planowanych działań gospodarczych,
  • opiniowanie umów oraz innych dokumentów gospodarczych w świetle ich konsekwencji podatkowych,
  • doradztwo przy negocjacjach handlowych oraz analiza strategicznych decyzji biznesowych pod kątem podatkowym.