Jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania inwestycyjne w ramach różnych programów rozwojowych, otrzymują ze środków publicznych dofinansowanie kosztów tych inwestycji. Działalność taka powoduje powstanie wielu wątpliwości w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Usługi, w zakresie doradztwa dla samorządu obejmują m.in.:

  • analizę możliwości ubiegania się o zwrot VAT oraz szans jego odzyskania, 
  • przygotowanie dokumentów oraz korekt deklaracji potrzebnych do uzyskania zwrotu,
  • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwrotu VAT,
  • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sytuacji zakwestionowania zwrotu VAT przez organ podatkowy lub uzyskania negatywnej interpretacji,
  • doradztwo przy inwestycjach planowanych w przyszłości.