We wszystkich działaniach podejmowanych przez naszą kancelarię priorytetem jest bezpieczeństwo klientów, korzystających z naszych usług. W sytuacji, gdy skutki podatkowe czynności lub zdarzenia gospodarczego powodują wątpliwości interpretacyjne, występujemy w imieniu klienta o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W przypadku potwierdzenia prawidłowości stanowiska przez organ interpretacyjny, klient uzyskuje ochronę w zakresie przewidzianym przez ordynację podatkową. Interpretacja indywidualna jest jednym z najlepszych narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w postępowaniu przed Ministrem Finansów, jak i w ewentualnych postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

 

Usługa ta obejmuje m.in.:

  • profesjonalne przygotowanie wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego,
  • przygotowywanie wniosków o interpretację w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • pomoc w zakresie przygotowania środków zaskarżenia na niekorzystną interpretację Ministra Finansów.