Kontrola podatkowa może być jednym z bardziej stresujących wydarzeń w firmie. Poza tym może okazać się czasochłonna i kosztowna dla przedsiębiorcy. Korzystając z usług naszej kancelarii podczas kontroli klient uzyskuje pomoc profesjonalnego pełnomocnika, oszczędza czas oraz otrzymuje wsparcie w podjęciu odpowiednich kroków, jeśli nie zgadza się z wynikami postępowania kontrolnego. Wspieramy i reprezentujemy klienta również na każdym etapie postępowania podatkowego.

 

Usługa ta swym zakresem obejmuje szereg czynności wykonywanych podczas kontroli i postępowania podatkowego, w tym szczególności:

  • bieżące reprezentowanie klienta przed kontrolującymi i organem podatkowym,
  • przygotowywanie niezbędnych wyjaśnień udzielanych w trakcie kontroli,
  • sporządzanie i składanie pism procesowych, zastrzeżeń do protokołu kontroli, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji,
  • zgłaszanie i obsługa wniosków dowodowych,
  • uczestnictwo w przesłuchaniu świadków, oględzinach,
  • wydawanie opinii, co do celowości złożenia skargi do sądu administracyjnego na ostateczne rozstrzygnięcia.
  • pomoc w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku.