Optymalizacja podatkowa to opracowanie działań podejmowanych w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych w ramach obowiązującego prawa. Wybór jednego z legalnych sposobów zachowania w celu zmniejszenia opodatkowania jest bowiem prawem każdego podatnika.

 

W ramach usługi planowania podatkowego doradzamy klientom m.in. w zakresie:

  • wyboru optymalnych form organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przekształceń (podziału, łączenia, zmian form organizacyjnych) przedsiębiorstw,
  • opracowania strategii zarządzania podatkami,
  • optymalnego wykorzystania strat podatkowych,
  • wsparcie w zarządzaniu środkami trwałymi w celach optymalizacyjnych.
  • optymalizacji rozliczeń podatkowych nierezydentów.