Sytuacja podatnika, który staje przed koniecznością dochodzenia lub ochrony swoich praw przed sądem jest szczególna. Bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, osoba nie znająca meandrów prawa podatkowego może poczynić błędy, których nie da się naprawić w późniejszym czasie.

Korzystając z usług naszej kancelarii klient otrzymuje profesjonalne wsparcie oraz reprezentowanie jego interesów przed sądami administracyjnymi. Doradzamy w zakresie możliwości wygrania sporu sądowego, oceniając szanse powodzenia składanej skargi mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. Na podstawie akt sprawy oceniamy czy są podstawy prawne i faktyczne do wniesienia skargi lub skargi kasacyjnej.

 

Usługa ta obejmuje m.in.:

  • przygotowanie oraz składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • opracowanie strategii postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowanie pism procesowych,
  • reprezentowanie strony w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w postępowaniu sądowym.