Specjalne strefy ekonomiczne są popularnym instrumentem wspierania inwestycji. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie strefy mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności strefowej. Aby dochody te podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: dochody zostały uzyskane z prowadzonej działalności na terenie strefy, dochody zostały uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę na podstawie zezwolenia, kwoty faktycznie uzyskanego zwolnienia mieszczą się w ramach limitów wyznaczonych przez przepisy o pomocy publicznej oraz inwestycja została zrealizowana w terminie wskazanym w zezwoleniu.

 

Usługi w zakresie SSE obejmują m.in.:

  • pomoc w ustaleniu limitów pomocy publicznej,
  • doradztwo odnośnie skutków podatkowych transakcji dokonywanych przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością objętą zezwoleniem,
  • pomoc przy alokacji przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów do działalności opodatkowanej i zwolnionej,
  • wsparcie przy optymalizacji rozliczeń podatkowych mające na celu maksymalizację korzyści wynikających ze zwolnienia podatkowego,
  • monitoring obszarów ryzyka związanych z rozliczeniami podatkowymi w SSE,
  • pomoc w uzyskaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego związanych z działalnością w SSE.